Ogłoszenie o dokonaniu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001 z dnia 5 kwietnia 2016 r. - AgioFunds