Ogłoszenie o dokonaniu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001 z dnia 4 stycznia 2016 r. - AgioFunds