Ogłoszenie o częściowym umorzeniu CI Agio Wierzytelności Plus 2 NS FIZ w likwidacji z dnia 16.01.2023 r. - AgioFunds