OGŁOSZENIE O BŁĘDNEJ WYCENIE AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT INWESTYCYJNY SANKARA FIZ - AgioFunds