OGŁOSZENIE O BŁĘDNEJ WYCENIE AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT INWESTYCYJNY OMIKRON Capital FIZ - AgioFunds