OGŁOSZENIE O BŁĘDNEJ WYCENIE AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT INWESTYCYJNY AD ROYAL FIZAN - AgioFunds