Ogłoszenie AGIO Wierzytelności PLUS NS FIZ - AgioFunds