Ogłoszenie AGIO Wierzytelności PLUS NS FIZ z dnia 27.06.2018r. - AgioFunds