Ogłoszenie AGIO MARKET NEUTRAL FIZ z dnia 27.06.2018r. - AgioFunds