Ogłoszenie o zmianie statutu AD CAPITAL FIZ AN z dnia 15 października 2018 r - AgioFunds