Ogłoszenie o zmianie statutu Fortunato NS FIZ z 20.03.2017 r. - AgioFunds