Ogłoszenie z dnia 13.03.2017 roku w sprawie sprostowania ogłoszenia z dnia 01.03.2017 roku o zmianie statutu Fabros Capital FIZ AN - AgioFunds