Sprostowanie z dnia 13.03.2017 r., do ogłoszenia o zmianie statutu z dnia 01.03.2017 r., AD Capital FIZ AN - AgioFunds