Ogłoszenie z 13.03.2017 r. o sprostowaniu ogłoszenia o zmianie statutu PERPETUM 10 FIZ AN z 1.03.2017 r. - AgioFunds