Ogłoszenie z dnia 13.03.2017 r. o sprostowaniu ogłoszenia o zmianie statutu MPP FIZ AN z dnia 01.03.2017 r. - AgioFunds