Ogłoszenie z 13.03.2017 r. o sprostowaniu ogłoszenia o zmianie statutu Komunalny FIZ z 1.03.2017 r. - AgioFunds