Odpowiedź Towarzystwa na pytania Zgromadzenia Inwestorów AWP2 NS FIZ - AgioFunds