LC ASSET NS FIZ – KOMUNIKAT O BŁĘDNEJ WYCENIE AKTYWÓW NETTO NA CI – 30.06.2020 r. - AgioFunds