Kwartalna informacja o składnikach lokat Funduszu TOROX EKO FIZ AN - AgioFunds