Komunikat o zmianie statutu AGIO Wierzytelności Plus NS FIZ z dnia 09.09.2021 r. - AgioFunds