Komunikat o wykupie CI AGIO Wierzytelności NS FIZ - AgioFunds