Komunikat o wycenie oraz wykupie Agio Wierzytelności Plus 2 - AgioFunds