Komunikat o błędnej wycenie Aktywów Netto na CI Smart Runner Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - AgioFunds