Komunikat o błędnej wycenie aktywów netto na CI SGB FIZ AN - AgioFunds