Komunikat o błędnej wycenie aktywów netto na CI HANSON FIZ AN - AgioFunds