Komunikat o błędnej wycenie Aktywów Netto na CI ALFA FIZ - AgioFunds