KOMUNIKAT O BŁĘDNEJ WYCENIE AKTYWÓW NETTO NA CI AGIO SMART MONEY FIZ - AgioFunds