KOMUNIKAT O BŁĘDNEJ WYCENIE AKTYWÓW NETTO NA CI - AgioFunds