Komentarz miesięczny do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ sierpień 2019 - AgioFunds