Komentarz do wyniku THC Globalnej Innowacji FIZ 11.2018 - AgioFunds