Komentarz do wyniku THC Globalnej Innowacji FIZ 10.2018 - AgioFunds