Komentarz do wyniku THC Globalnej Innowacji FIZ 09.2018 - AgioFunds