Komentarz do wyniku Agio Kapitał SFIO 08.04.2020 - AgioFunds