Komentarz do wyników – październik 2018 - AgioFunds