Komentarz do wyników InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ Luty2023r. - AgioFunds