Komentarz do wyników InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ Listopad 2022r. - AgioFunds