Komentarz do wyników InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ Kwiecień 2023r. - AgioFunds