Komentarz do wyników InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ Grudzień 2022r. - AgioFunds