Komentarz do wyników InValue Multi-Asset Konserwatywny FIZ Listopad 2022r. - AgioFunds