Komentarz do wyników InValue Multi-Asset Konserwatywny FIZ Kwiecień 2023 r. - AgioFunds