Komentarz do wyników InValue Multi-Asset Konserwatywny FIZ Grudzień 2022r. - AgioFunds