Komentarz do wyników I kwartał THC Globalnej Innowacji FIZ - AgioFunds