Komentarz do wyników Funduszu THC GI FIZ kwiecień 2019 r. - AgioFunds