Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ styczeń 2020 r. - AgioFunds