Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ za miesiąc wrzesień 2019 oraz trzeci kwartał 2019 r. - AgioFunds