Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ za miesiąc październik 2019 - AgioFunds