Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ za miesiąc listopad 2019 - AgioFunds