Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ za drugie półrocze 2019 - AgioFunds