Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ Wrzesień 2022r. - AgioFunds