Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ Wrzesień 2021r. - AgioFunds